Door de coronacrisis zitten enorm veel studenten zonder bijbaan. Misschien geldt dat ook voor jou. Je werkte bij een horecagelegenheid die nu dicht is, een winkel die veel minder klanten krijgt en waar daarom minder werknemers nodig zijn, of bijvoorbeeld in een pretpark of museum wat nu niet open kan. Toch heb je ook met een nulurencontract absoluut rechten waar je werkgever zich aan moet houden. Lees wat je rechten zijn in dit artikel!

1. Werkgever kan 90% vergoeding krijgen voor jouw loonkosten

Als je bijvoorbeeld een min/max-contract of nulurencontract hebt, mag je werkgever aanspraak maken op de noodmaatregelen van de overheid. Dit betekent dat je werkgever 90% vergoeding kan krijgen voor jouw loonkosten. Je werkgever moet je dan gewoon blijven uitbetalen. Deze regeling geldt bij het criterium dat je werkgever een omzetdaling van minstens 20% verwacht.

2. Recht op doorbetaling gemiddeld aantal uren afgelopen drie maanden

Als oproepkracht heb je recht op het gemiddelde aantal uren dat je de afgelopen drie maanden gewerkt hebt. Dit wordt het ‘rechtsvermoeden arbeidsomvang’ genoemd. Werkte je in de praktijk meer uren dan in je contract vermeld staat, dan kun jij je ook voor die uren beroepen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Als er geen werk is, moet je worden doorbetaald met het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande maanden werkte. Dit staat los van de vraag of jouw werkgever aanspraak kan maken op compensatie.

Wil jij hulp in jouw financiële situatie? Neem dan contact op met de financiële winkel in Delft.

3. Binnen vier dagen voordat je moet werken van het rooster gehaald? Recht op doorbetaling

Als je werkgever je onverwachts van het rooster heeft gehaald, binnen vier dagen voordat je moest werken, heb je recht op een doorbetaling van de oorspronkelijke uren van het rooster.

Wanneer geen recht op doorbetaling?

Er zijn contracten waarin een ‘uitsluiting van de doorbetalingsplicht’ is opgenomen. Dit betekent dat als er geen werk is, je ook geen loon krijgt. Deze uitsluiting geldt alleen voor je eerste half jaar. Werk je dus langer dan een half jaar bij een bedrijf, of heb je geen ‘uitsluiting van doorbetalingsplicht’ in je contract staan, dan moet je werkgever je gewoon loon betalen ook al is er geen werk voor je. Ook hier geldt dat je werkgever alsnog aanspraak kan maken op de regeling van de overheid, ook voor jou.

Maak jij je zorgen, omdat je je bijbaan kwijt bent en maandelijks geld tekort komt? Zoek hulp, neem contact met ons op! Wist je dat je ook met ons kunt chatten?