Check regelmatig je toeslagen

Ontvang je zorg- of huurtoeslag? Of een andere tegemoetkoming? Check dan regelmatig of je hier nog steeds op recht op hebt. Lees meer in dit artikel.

Als jongere heb je vaak recht op toeslag, bijvoorbeeld je zorgtoeslag. Omdat je onder een bepaalde inkomensgrens valt, ontvang je deze tegemoetkoming van de belastingdienst. In Nederland kennen we vier verschillende soorten toeslagen:

  1. huurtoeslag
  2. zorgtoeslag
  3. kinderopvangtoeslag
  4. kindgebonden budget

Voor welke toeslagen je in aanmerking komt en de hoogte daarvan, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Als die verandert, is het belangrijk dat je deze wijziging ook doorgeeft aan de belastingdienst.

Vooraf berekend, achteraf verrekend

Toeslagen worden vooraf indicatief berekend. Hoe veel dit is, lees je in een voorschotbeschikking. Deze krijg je van de belastingdienst als je een toeslag aanvraagt of stopzet, je gewijzigde inkomen doorgeeft of automatisch aan het einde van een jaar (over het aankomende jaar). De belastingdienst spreekt over een voorschot, omdat pas in het daarop volgende jaar bekend is hoeveel je in een jaar hebt verdiend, als je aangifte van je belasting hebt gedaan.

Terugbetalen?

Als achteraf blijkt dat je meer of minder inkomsten hebt dan wat de belastingdienst vooraf had berekend, wordt het verschil verrekend. Als je te weinig hebt ontvangen, dan krijg je krijg je dit alsnog uitbetaald. Heb je te veel ontvangen, dan moet je dit het jaar erop terug betalen. Dat kan erg vervelend zijn als je er niet op had gerekend.

Toetsingsinkomen

Daarom is het van belang om, als je persoonlijke situatie wijzigt, uit te rekenen wat de gevolgen zijn voor je inkomen en het door jouw geschatte inkomen door te geven aan de belastingdienst. Voor het berekenen van je toetsingsinkomen kun je deze tool van de belastingdienst gebruiken. Het doorgeven van je geschatte inkomen, doe je via www.mijn.toeslagen.nl.

Voorbeeld: je bent klaar met studeren en gaat fulltime aan de slag. Je inkomsten gaan flink omhoog, wat misschien kan betekenen dat je minder zorgtoeslag mag ontvangen. Bereken je toetsingsinkomen en geef dit door aan de belastingdienst.